top of page

אוכל וגעגוע - סדנה בצילום אוכל

"בביתנו לא הגישו אוכל שלא תובל ברוטב הגעגוע." ג.ג. מארקס
האוכל, צורתו, ריחו ומרקמו קשור לזיכרונות מוקדמים ביותר כמו גם לזיכרון של ליל אמש. האוכל הוא חגיגה של חושים שמשתתפים בחוויה – הטעם, הריח, המישוש והמראה. בסדנה נראה כיצד הם באים לידי ביטוי חזותי, אסתטי, ואיך ניתן להעביר בצילום ריחות, טעמים ותחושות.
בסדנה נלמד להכיר ולצלם אוכל בהקשרים רחבים שלו. זיכרון האוכל מקושר לכל נושא הבית, המשפחה, ההזנה, חיי היום יום והחגיגות. נחקור את המקורות האישיים, כמו גם הזיכרונות הקולקטיביים, הקשורים לאוכל. לעיתים פרוסת לחם אחיד עם ממרח שוקולד, עשויה לעורר פרץ רגשות נוסטלגיים, ותאנה בשלה ומתפקעת, תשדר אירוטיות וחושניות.
נלמד איך להפעיל את הדמיון שלנו באמצעות הצילום ליצירת עולם שלם, בו נוכל לבחון מה אנחנו בוחרים לזכור ולא פחות מכך, מה אנחנו בוחרים לשכוח. נתחבר לזיכרונות ילדות, בגרות, לאהבות וגם לעצב ושברון לב.​

מבנה הסדנה:​​

​במפגשים משותפים נתבונן יחדיו בצילומים קיימים, מאלבומי משפחה ישנים ועד תמונות אינסטגרם. המשתתפים יקבלו מטלות לצילום בבית, ברחוב, בשווקים ובמסעדות. בהמשך נבחן יחדיו את התוצאות מבחינה רעיונית ומבחינה טכנית. תועבר הדרכה  בנושא צילום באור קיים, תוך שימוש בציוד של המשתתפים. מטרת הסדנא ליצור בסופו של דבר עבודה אישית סביב הנושא של אוכל וזיכרון.

ציוד נדרש: מצלמה...

bottom of page