top of page

ליווי אישי בפרויקט צילום

לאחרונה התחלתי לשלב בין ניסיוני כצלם מקצועי עם הכשרתי כפוטותרפיסט. אני מציע לאנשים שעוסקים בצילום, הן כתחביב והן כמקצוע, ליווי אישי ביצירתם. התהליך מתבצע במפגשים אישיים, בהם נתבונן במשותף בעבודות שהמצלם מביא.

יחד נבחן אותן מהצד הטכני, הצילומי, תוך שימת דגש על הראייה העיצובית והאמנותית, אך לא פחות חשוב מכך על הביטוי האישי והרגשי שלהם.

אמא ובת, כלות

עבודה בנושא הבית באמצעות צילום בשילוב עבודה בצבעי עיפרון.

 

bottom of page