top of page

​פוטותרפיה

פוטותרפיה (תרפיה בצילום) מהווה תחום חדש במכלול הטיפול באמנויות שמתפתח לאחרונה בארץ ובעולם, מתוך ההכרה במדיום הצילום ובתכונותיו התרפויטיות הייחודיות.
לצילום יש יתרון בכך שהוא כלי נגיש, מגרה ונוח לשימוש, שניתן באמצעותו ליצור תקשורת לא מילולית, לעקוף הגנות, ולהגיע לפידבק מיידי ומעורר. הצילום מעביר, באופן מוחשי את נקודת המבט הייחודית של הפרט ומשקף את מצבו הרגשי. 

bottom of page